آخرین شماره

معرفی ماهنامه شهرداری ها

دوره انتشار:
 ماهنامه
موضوع:
ماهنامه پژوهشی، آموزشی، اطلاع رسانی برنامه ریزی و مدیریت شهری
 ISSN:  1606-7495
زبان:
فارسي
 شمارگان:
 5000 نسخه
شروع انتشار:
خرداد ماه 1378
 صاحب امتياز:
 وزارت كشور، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
 محل انتشار:  تهران _ مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
تلفن:  021-86017697
 نمابر:  021-88248143
نشاني:  تهران، کوی نصر(گیشا)، خیابان شهید کارگری(29)، پلاک 7
دسترسي اختصاصي:   
سايت اختصاصي:
 
نشاني الكترونيك:
 
 تلفن بخش اشتراک:
 
نمابر بخش اشتراک:
 

آرشیو شماره های گذشته