اعضا هیات مدیره

اطلاعات تکميلي

 • سمت عضو هيات مديره
 • تحصيلات دکتری
 • سابقه كار 25 سال
 • حوزه فعاليت غیر موظف

اطلاعات تکميلي

 • سمت رییس هیات مدیره
 • تحصيلات ليسانس
 • سابقه كار 30 سال
 • حوزه فعاليت موظف

اطلاعات تکميلي

 • سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره
 • تحصيلات دکتری
 • سابقه كار 20 سال
 • حوزه فعاليت موظف