خانم حمیده امکچی

  • سوابق تحصیلی:

1-    دکتری جغرافیا و برنامه­ریزی شهری ـ دانشگاه تربیت مدرس _ 1386

2-    فوق لیسانس شهرسازی (برنامه­ریزی شهری) ـ دانشگاه تهران ـ 1367

3- لیسانس عمران ملی، برنامه ­ریزی منطقه­ ای از دانشگاه شیراز ـ 1358


عضویت در نهادهای حرفه ­ای:

1- عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران

2 - عضو گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی

3-    عضو جامعه مهندسان شهرساز ایران (عضو هیئت مدیره و دبیرجامعه در دوره­های دوم و سوم

 

سوابق کاری:


1. مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری  از 1368 تاکنون   مدیرگروه مطالعات مسکن ـ مدیرگروه کالبدی ـ فضایی و مطالعات شهرسازی
2. مهندسین مشاور شهربد                 از 1365 الی 1368         مدیرمسئول پروژه­های مکانیابی ـ آماده­سازی
3. سازمان برنامه و بودجه استان تهران     از 1362 الی 1365  کارشناس ارشد و مسئول بخش مطالعات اقلیم و سرزمین
4. مهندسین مشاور شورا                    از 1361 الی 1362      کارشناس برنامه­ریزی شهری
5. شرکت پی کت                            از 1360 الی 1361      مسئول آتلیه (as built)
  1. همکاری با مؤسسه برنامه ریزی شهری و منطقه ای آلمان فدرال ، شهر بن در کشور آلمان به مدت یکسال 1993-1992 در چارچوب مقاوله نامه همکاری بین دو کشور ایران و آلمان
  2. همکاری در پروژه های موردی با شرکتهای، مهندسین مشاور معماری و شهرسازی؛ مونیت، شارستان، شهربد، برجا (بررسی­های جامع)، بانیان، باوند، پاساز، شورا، ایوان هشت بهشت و ارگ بم کرمان

 

پروژه­های انجام شده در مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری

1. مسئول بخشی از مطالعات مکانیابی پروژه نیازسنجی و مکانیابی نقاط مناسب برای ایجاد شهرها و شهرک های جدید در ایران. (شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید وزارت مسکن و شهرسازی) 1388-1390
2. مسئول بخشی­از مطالعات شبکه شهری در طرح کالبدی جنوب 1387-1389
3. مسئول بخشی­از مطالعات شبکه شهری در طرح کالبدی ساحلی شمال 1387-1389
4. مسئول بخشی­از­مطالعات طرح تدوین ضوابط توسعه کالبدی سکونت­ گاههای روستایی منطقه فارس.1386-1390
5. مطالعات محیط زیست در طرح کالبدی فارس 1386-1387 ناظر
6. مسئول بخشی­از­مطالعات طرح تدوین راهنمای مطالعات طرحهای توسعه و عمران روستایی.1385-1389
7. طرح جامع مسکن استان مرکزی                                                   مدیر مطالعات
8. ضوابط مکانیابی بلند مرتبه سازی در کشور                                مدیر مطالعات
9. جایگاه ملی و منطقه­ای ایجاد شهرهای جدید در نظام سکونتگاهی کشور        مدیر اجرایی طرح
10. مطالعات منطقه شهری در طرح­کالبدی آذربایجان         در1 جلد             همکار اصلی
11. مطالعات طرح فراگیر مناطق آزاد                            در 5 جلد            همکار اصلی
12. مطالعات طرح جامع سرخس                                در 3 جلد            همکار اصلی
13. مطالعات مسکن در طرح مجموعه شهری تهران           در 1 جلد            همکار اصلی
14. رویکرد برنامه­های مسکن در ایران به کم درآمدها و اسکان غیررسمی در 1 جلد       (مسئول این بخش از مطالعات)
15. روند ساخت و ساز، استهلاک و تخریب در ساختمانهای  در 1 جلد      (مدیرفنی و مسئول مطالعات)
16. تحولات صدور پروانه­های ساختمانی در مناطق شهری کشور  در 1 جلد        (مدیر و مسئول مطالعات)
17. تحولات نام و تعلق مکانی شهرها در تقسیمات کشوری  در 1 جلد       (مدیر و مسئول مطالعات)
18. شهرهای میانی و نقش آن در توسعه ملی                   در 2 جلد       (مدیر و مسئول مطالعات)
19. طرح­های توسعه شهری در گیلان و مازندران               در 1 جلد       (مسئول مطالعات)
20. مطالعات مسکن در طرح منطقه­ای گیلان و مازندران     در 3 جلد        (مسئول مطالعات)

 

همکاری در پروژه­های انجام شده در مهندسین مشاور:

1-      مدیر طرح مسکن استیجاری ـ وزارت مسکن و شهرسازی، دفتر برنامه­ریزی و اقتصاد مسکن، 1391

2-      مسئول هدایت مطالعات اقتصادی طرح­های (منظر شهری) در بافت فرسوده شهر تهران ـ سازمان نوسازی شهر تهران، مهندسین مشاور طرح و کاوش (مشاور مادر) 1390-1387

3-      مسئول مطالعات اقتصادی طرح جامع شهر اسفراین، مهندسین مشاور هفت شهر آریا ـ 1389

4-      مسئول مطالعات (تدوین شاخص­های نظارتی سیاست­های کلی بخش شهرسازی) ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ 1388

5-      مطالعات جمعیتی و اجتماعی طرح فاضلاب شهر تهران (پروژه بانک جهانی)، مهندسین مشاور آبسو (با مشارکت مشاور آلمانی)، 1387

6-       مسئول تهیه طرحهای توجیه اقتصادی مهندسین مشاور ارگ بم کرمان (تغییر کاربری اراضی کارخانجات مخمل کاشان ـ طرحهای بیمارستانی ـ طرح مجموعه توریستی کلاردشت ـ طرح محور فرهنگی تالار وحدت تا تئاتر شهر) ـ از سال 1381 تاکنون

7-      مسئول مطالعات اقتصادی در تهیه «سند راهبردی مسکن ملی جوانان» ـ سازمان ملی جوانان ـ 1381 تهران

8-      مسئول مطالعات اقتصادی ـ اجتماعی در طرح بهینه سازی سوخت در حمل و نقل بار توسط وانت بارها ـ مهندسین مشاور هفت شهر ـ تهران ـ 1381

9-      مسئول مطالعات اقتصادی و اقتصاد زمین در برنامه اجرایی ـ عمرانی، منطقه 6 شهرداری تهران ـ مهندسین مشاور هفت شهر، تهران ـ 1381

10-   مسئول مطالعات اقتصادی و مشاور طرح «استفاده بهینه از آوارهای ساختمانی» ـ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ـ 1380

11-  مطالعات بافت فرسوده 15 شهر کشور، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ـ شرکت طرح و کاووش 1378

12-  مسئول مطالعات مروری بر بازار ساختمان و مسکن در ایران ـ شرکت کناف ایران ـ 1377 (مدیر مطالعات)

13-  مسئول مطالعات اقتصادی و طرح توجیهی مالی ـ فنی برج تجاری ـ مسکونی و آپارتمان هتل (رزیدانس) جام جم ـ شرکت جام جم ایران ـ 1375 (مدیر مطالعات)

14-  مسئول مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی طرح هادی رفسنجان ـ جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران

15-  مسئول مطالعات اقتصادی ـ مسکن و برنامه ریزی در طرح جامع شهر کرمان ـ مهندسین مشاور شارستان

16-  مسئول مطالعات اقتصادی ـ مسکن و برنامه ریزی در طرح جامع شهرستان کرمان ـ مهندسین مشاور شارستان

17-  طرح آمایش سرزمین ـ مسئول بخش اقلیم و سرزمین ـ دفتر امور مناطق ـ برنامه و بودجه استان تهران

18-  مسئول مطالعات اقتصادی ـ اجتماعی و برنامه ریزی پروژه دانشگاه تربیت معلم آذرشهر ـ مهندسین مشاور مونیت

19-  مسئول مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح جامع زاگرس مرکزی ـ دفتر مهندسی جهاد ـ وزارت جهاد سازندگی ـ 1377

20-  مدیر فنی پروژه در طرح چگونگی تعدیل در نرخ تخریب ساختمانهای مسکونی ـ سازمان ملی زمین و مسکن ـ وزارت مسکن و شهرسازی و دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

21-  مسئول مطالعات مسکن پروژه مسکن استیجاری در تبریز ـ مهندسین مشاور ارگ بم کرمان

22-  مسئول تهیه شاخصهای کالبدی (مسکن ـ فضای سبز ـ جهانگردی ـ فرهنگی ـ مذهبی ـ ورزشی) ـ مهندسین مشاور برجا

23-  مدیر فنی طرح مکانیابی در شهرهای یزد ـ میبد ـ اردکان ـ بافق ـ تفت ـ مهندسین مشاور شهربد

24-  مسئول مطالعات اقتصادی در طرح آماده سازی در آزاد شهر ـ یزد ـ مهندسین مشاور شهربد

25-  مسئول فنی در طرح ساماندهی فضاهای ورزشی در اختیار شهرداری تهران ـ مهندسین مشاور باوند ـ بانیان

26-  مسئول مطالعات مسکن در طرح توسعه شهرک دریاکنار ـ شرکت پارساز

27-  مسئول مطالعات مسکن و اشتغال در طرح آماده­سازی شهر جدید علوی ـ مهندسین مشاور شارستان

28-  مسئول مطالعات مسکن در طرح توسعه بزرگراه چمران (طرح نواب) ـ مهندسین مشاور بانیان

 

مقالات ارایه شده در کنفرانس ها:

1-    تأثیر تحولات بخش مسکن بر حوزه اخذ درآمدهای شهرداری، کنفرانس مالیه شهری، شهرداری تهران، 1390

2-    مطالعه تطبیقی در حوزه درآمدهای قابل حصول شهرداری­ها، کنفرانس مالیه شهری، شهرداری تهران 1388

3-    استهلاک و تخریب، القای فرسودگی، بافت های شهری ـ همایش بازسازی و بهسازی، بافت های فرسوده شهری ـ شهرداری تهران ـ اسفند 1381

4-    تاثیر جهانی شدن فرهنگی سیاسی اقتصادی بر فضای شهرها ـ همایش توسعه و ضد توسعه اجتماعی ـ فرهنگی شهر تهران ـ شهرداری تهران ـ 1380

5-    بررسی سازوکارهای حقوقی ـ قانونی موجود در برنامه های پنجساله عمرانی کشور درایجاد حاشیه نشینی .  سمپوزیوم حاشیه نشینی ـ دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی ـ 1380

6-     شهرسازی و حقوق کودکان ـ سخنرانی های ماهانه انجمن حمایت از حقوق کودکان ـ سازمان انتقال خون ـ اسفند 79

7-    زمین شهری در برنامه ریزی عمرانی پنجساله کشور ـ همایش زمین و توسعه شهری ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ آذر 1378

8-    بیمه و نقش تعیین کننده آن در صنعت ساختمان ـ ششمین همایش ملی بیمه و توسعه ـ آذر 1378

9-    بازسازی وافقهای آینده ـ سومین کنفرانس بازسازی مناطق جنگزده ـ چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس ـ 1376

10-    تحلیلی از سازوکار برون فکنی جمعیت در برنامه های مسکن نخستین همایش تخصصی مسکن ـ 1376 چاپ در کتاب 16 مقاله ـ ناشر سازمان ملی زمین و مسکن ـ 1376

11-  استهلاک و تخریب در ساختمانهای مسکونی، کنفرانس شهرهای جدید ـ چاپ در کتاب شهرهای فرهنگی جدید در شهرسازی ـ 1371

12-    فضای سبز در طرحهای توسعه شهری، کنفرانس فضای سبز شهرداری تهران ـ 1370 ـ چاچ در مجموعه مقالات کنفرانس

 

 مطالب و مقالات ترجمه شده:

1-    توزیع ملی رتبه اندازه (سابقه 65 ساله) ـ نوشته ای . ج ـ کارول ـ دانشگاه تربیت مدرس ـ 1381

2-    شبکه خیابان و فضای باز در شهرهای اسلامی ـ کی جی ما ـ یاسوفومی ـ مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ـ 1381

3-    ساختار فضایی شهرهای کوچک تجربه ای از لهستان ـ ناشر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

4-    مسکن در ژاپن (1995-1945) ـ ناشر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ـ 1373

5-    برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت فضایی در ساکسونی سفلی ـ ناشر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ـ 1368

6-     تشویق ایده شهرهای میانی بعنوان کلیدی موفق در تعیین خط و مشی برنامه ریزی منطقه ای ـ ناشر برنامه و بودجه استان تهران ـ 1364

 

مقالات چاپ شده در مجلات تخصصی:

1-    مقالاتی در خصوص مسائل زمین و مسکن، مجله شهر و ساختمان، سال اول و دوم ـ 82 ـ 1381

2-    برنامه­ریزی شهری در چالش جهانی ـ آیا برای ما نیز مرگ برنامه­ریزی شهری فرا رسیده است ـ فصلنامه شهرساز ـ شماره اول ـ 1382

3-    الگوی سکونت و حقوق شهروندی ـ مجله انبوه سازان مسکن ـ سال سوم ـ شماره 9 ـ بهار 1382

4-    زمین شهری در برنامه های عمران پنجساله کشور ـ مجله آبادی شماره 33 ـ سال 1379

5-    ابزارهای حقوقی ـ قانونی موثر بر برون فکنی جمعیت و برون حاشیه نشینی ـ هفت شهر، فصلنامه تخصصی عمران و بهسازی شهری ـ شماره نهم و دهم ـ 1381

6-     مدیریت بهره وری و تخریب در ساختمانهای مسکونی ـ فصلنامه مدیریت شهری ـ شماره 7 ـ 1380

7-    سابقه دخالت دولت در انبوه سازی مسکن، مجله انبوه سازان مسکن ـ سال اول ـ شماره 2 ـ زمستان 1379

8-    نقشه تحولات بازار زمین در روند تخریب ساختمانهای مسکونی ـ بولتن اقتصاد مسکن ت شماره 30 ـ بهار و تابستان 1379

9-    معرفی دو مدل برای محاسبه میزان تخریب در ساختمان­های مسکونی اقتصاد مسکن ـ شماره 25 ـ بهار 1377

10-    بازسازی رایشتاک ـ مسابقه طراحی و بازسازی مجموعه اسپری بوگن ـ مجله آبادی شماره 9 ـ 1372

11-    معماری بازار ـ مقاله­ای از مجموعه مطالعات شهر اسلامی ـ مجلۀ هنرهای زیبا ـ شماره 2 ـ 1368

12-    معلولان دارای حقوق برابر در بهره گیری از تسهیلات شهری­اند ـ مجله جامعه مشاوران ایران ـ 1374

 

کتابهای انتشار یافته:

1-    ابعاد اقتصادی مسکن ـ یافته های چند بررسی در زمینه مسکن ـ ناشر سازمان ملی زمین و مسکن ـ تهران ـ 1376

2-    16 مقاله ـ مقاله های ارایه شده در نخستین همایش تخصصی مسکن، دانشگاه محقق اردبیلی ـ ناشر سازمان ملی زمین و مسکن تهران ـ 1376

3-    راهبرد ملی مسکن جوانان، جلد سوم، عرضه و تقاضا و نظام مالی مسکن، سازمان ملی جوانان، تهران، 1381

4-    شهرهای میانی و نقش آنها در چارچوب توسعه ملی ـ مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران ـ تهران ـ1383