آقای شاهرخ فرخی

سوابق تحصیلی:
          فوق لیسانس مهندسی تکنولوژی کشاورزی (گرایش سنجش ازدور)

 

تدریس:
1- برنامه¬ریزی، هماهنگی و اجرای بیش از 20 دوره آموزشی کوتاه مدت، بلندمدت و تخصصی      سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی
2- 12سال سابقه تدریس در مرکز سنجش از دور ایران و 3 سال در دانشگاه شهید بهشتی

 

تجارب کاری:
1- مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دورنگار از سال 1376 تاکنون.
  2.  مدرس درس‌های سنجش از دور و GIS. دانشگاه شهیدبهشتی
3- مدیر دفتر آموزش پژوهش و علوم فضا. مرکز سنجش از دور ایران. از سال 365 تا1376     
4- سرپرست بخش آبیاری کشت وصنعت کارون از سال 1363 تا 1365

 

فعالیت¬های حرفه¬ای:
اجرای بیش از عنوان 14 پروژه تحقیقاتیـ آموزشی در زمینه¬های مختلف کاربرد داده¬ های ماهواره‌ای در بررسی منابع زمینی، دریایی و زیست محیطی

 

تالیف:
       1 .انتشار بیش از 20 جلد خبرنامه مرکز سنجش از دور ایران
ترجمه:
       1.ترجمه کتاب مبادی سنجش دور

 

 

 

 

 

دوره­های آموزشی همراه با اخذ مدرک:

 


تاریخ نام دوره سازمان برگزار کننده محل برگزاری
1- 1375 مدیریت سواحل با استفاده از GIS مرکز ملی اقیانوس شناسی ـ UNESCO ایران
2- 1374 کاربرد سیستم­های اطلاعات­جغرافیایی SPANS شرکت TYDAC ایران
3- 1374 مدیریت داده­های اقیانوس­شناسی مرکز ملی اقیانوسشناسی ـ UNESCO ایران
4- 1370 سیستم­های اطلاعات جغرافیایی شهرداری تهران ـ ITC هلند ایران
5- 1369 تکنولوژی سه بعدی از فضا موسسه تکنولوژی آسیا AIT تایلند
6- 1368 تجزیه و تحلیل رقومی داده­های سنجش از دور دانشگاه کوئینزلند استرالیا
7- 1368 مدیریت منابع آب با استفاده از داده­های RS مرکز سنجش ازدور استرالیا استرالیا
8- 1366 کاربرد سنجش از دور در جنگل سازمان خواروبار جهانی FAO ایران
9- 1365 اصول سنجش از دور مرکز سنجش ازدور ایران ایران