آقای علی اکبر لبافی

سوابق تحصیلی :
1. کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری. دانشگاه تهران
2. کارشناس مهندسی عمران. دانشگاه تهران

 


عضویت در مجامع علمی و حرفه ای :
1.عضو کمیته فنی شورای عالی ترافیک شهرهای کشور
2.عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
3.عضو کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران

 

تجارب کاری  :
1.    کارشناس ارشد حمل و نقل و ترافیک مهندسان مشاور سبزینه راه
2.    کارشناس ارشد حمل و نقل و ترافیک مهندسان مشاور شمارگان
3.    کارشناس ارشد ترافیک و شبکه راه های شهری وزارت مسکن و شهرسازی
4.    مسئول دبیرخانه اولین جشنواره مهندسی ساختمان
5.    دبیرکمیته تخصصی داوران گروه ترافیک جشنواره مهندسی ساختمان
6.    مسئول دبیرخانه زیر کمیته تخصصی زلزله – کاهش بلایای طبیعی
7.    نماینده وزارت مسکن و شهرسازی در برگزاری انتخابات نظام مهندسی استانهای لرستان و ایلام
8.    کارشناس عمران و محاسب ساختمان و مهندس ناظر شهرداری

 

فعالیت¬های حرفه¬ای منتخب:
1.    مسئول "مطالعات ترابری طرح کالبدی منطقه خوزستان"
2.    مسئول "مطالعات حمل و نقل و ترافیک طرح ناحیه ای مشهد"
3.    مسئول "مطالعات حمل و نقل و ترافیک طرح مجموعه شهری تهران"
4.    کارشناس "مطالعات طرح امکان سنجی احداث آزاد راه تهران شمال"
5.    کارشناس حمل و نقل" مطالعات بازنگری طرح بازسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر امام رضا (ع)"
6.    مدیر پروژه "طرح مناسب سازی خیابان های موجود برای پیاده روی"
7.    سرپرست کارگاه ساختمانی 8 طبقه یوسف آباد
8.    طراح "طرح هندسی راه¬ها و تقاطع¬های مرکز شهر مشهد"
9.    مهندس محاسب ده¬ها ساختمان تخصصی در سطح تهران

 

تاليف :
          کتب
1.    عضو گروه تدوین آئین نامه طراحی شهری، وزارت مسکن و شهرسازی
2.    کتاب "میزان¬های سفرسازی بناها" دستیاری با دکتر محمدرضا زریونی، وزارت مسکن و شهرسازی
3.    کتاب "سنجش تاثیرات ترافیکی بناها" دستیاری با دکتر محمدرضا زریونی، وزارت مسکن و شهرسازی
4.  کتاب "طراحی راههای شهری" دستیاری با دکتر محمدرضا زریونی، وزارت مسکن و شهرسازی
5.  کتاب "راهنمای برنامه ریزی یکپارچه کاربردی زمین و نظام جابجائی" دستیاری با دکترمحمد رضا زریونی ، وزارت مسکن و شهرسازی