آقای رحمت الله يادگاري

سوابق تحصیلی و حرفه ای :
1.    دوره تخصصی GIS (Laser scan) . موسسه توسعه و تحقیقات احسان. ( زیر نظر مربیانی از کشور انگلستان) سال 1377
2.    کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومورفولوژی – هیدرولوژی) از دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی سال 1375
3.    دوره تخصصی نقشه برداری مدرن (فتوگرامتری تحلیلی) از دانشکده نقشه برداری سازمان جغرافیایی سال 1371

 

 تجارب کاری:
1.    کارشناس و مشاور GIS مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی ومعماری ایران
2.    مدیریت داده های فضایی ـ توصیفی و برنامه نویس سازمان جغرافیایی
3.    مشاور و کارشناس GIS   موسسه احسان
4.    مشاور، کارشناس مجری  GIS طرح تفصیلی شهر کرج( مهندسان مشاور باون)
5.    مشاور، کارشناس مجری  GIS طرح کالبدی جنوب شرق( مهندسان مشاور توسعه و آمایش البرز)
6.    تدریس، مدل سازی و تهیه نرم افزارهای کامپیوتری موردی برای بعضی از مهندسان مشاور

 

 سوابق حرفه ای:
1.    بیست سال فعالیت مستمر در زمینه GIS ( مقدماتی،طراحی،مدلسازی و برنامه نویسی و...)
2.    تدریس،آموزش و راه اندازی GIS در مهندسان مشاور  و تدریس کامپیوتر و GISدر دانشگاه
3.    تهیه و طراحی بسته های مختلف نرم¬افزاری در محیط GIS برای تسهیل در امور کاربران
4.    پروژه GIS تحلیل عناصر آب و هوائی برای پهنه بندی اقلیمی استان فارس. وزارت کشاورزی 1383
5.    تهیه و تدوین متون اموزشی (جزوات) آموزش نرم افزار PC Arc/Info برای سازمان جغرافیایی