طراحی شهری

 

ردیف عنوان تاریخ عقد قرارداد نام کارفرما
1 دستاورد طراحی شهری بعد از انقلاب 1375 وزارت مسکن و شهرسازی
2 بازنگری و به روز آوری آیین نامه طراحی راه­های شهری 1378 وزارت مسکن و شهرسازی
3 طراحی شهر بم و تهیه اسناد پایه و اولویت دار 1383 ستاد بازسازی و نوسازی شهر بم
4 تهیه شرح خدمات قراردادهای طراحی فضای شهری 1383 وزارت مسکن و شهرسازی
5 طراحی شهری خیابان­های شهر بم 1385 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
6 برگزاری مسابقه طراحی ورودی و خروجی غربی تونل نیایش- صدر 1391 شهرداری تهران
7 هدایت و راهبری امور مطالعاتی، تحقیقاتی و برنامه­ های عملیاتی سیما و منظر شهری 1390 شهرداری تهران