آقای فریبرز دولت آبادی

سوابق تحصيلي

•    دكتري معماري (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات- بهمن 1381)
عنوان تز: تجزيه و تحليل روش‌هاي ارتقا كيفيت معماري شهر تهران با تمركز بر اصلاح ساختار نظام مديريت شهري
•    فوق ليسانس معماري (دانشكده هنرهاي زيبا- دانشگاه تهران – شهريور 1373)
عنوان تز: طراحي نهاد فرهنگي جنوب شرق تهران (فرهنگسراي خاوران)
•    ديپلم رياضي فيزيك (مشهد- 1365 )

 

سوابق شغلي:

 • •    مشاور طراحي شهري و مسئول زيبا سازي شهرداري منطقه ده تهران (1377-1376)
  •    معاون شهرسازي و معماري شهرداري منطقه ده تهران (1380-1377)
  •    معاون اداره كل برنامه‌ريزي و طرح¬هاي شهرسازي شهرداري تهران   (1381-1380)
  •    مديركل دفتر مديريت توسعه شهري سازمان شهرداري¬هاي كشور (وزارت كشور) (1383-1381)
  •    عضو هيئت مديره و مديرعامل مركز مطالعات و تحقيقات معماري وشهر سازي ايران (وزارت مسكن وشهرسازي –  بنياد مسكن انقلاب اسلامي)     (1384-1383)
  •    نايب رئيس هيئت مديره مركز مطالعات وتحقيقات معماري و شهر سازي ايران  (وزارت مسكن وشهرسازي – بنياد مسكن انقلاب اسلامي) (1386-1384)
  •    مشاور استاندار و مدير عامل سازمان همياري شهرداري¬هاي استان تهران (1385-1384)
  •    معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري كشور  (1388-1385)
  •    مدیر عامل مهندسین مشاور فضای موزون مهر (1390- 1388)                                                                                                                                                                                       
 •     •    سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب(...._1390)                                                        
 •  •    مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

 

عضویت در مجامع تخصصی:

•    عضو شورايعالي معماري و شهرسازي ايران (1388-1385)
•    عضو كميسيون ماده پنج شهر تهران (1388-1385)
•    عضو كميته طرح تفصيلي شهر تهران- شهرداري تهران (1379-1378)
•    عضو كميته طراحي شهري تهران- شهرداري تهران (1383 -1379)
•    عضو شوراي هماهنگي وتصويب طرح‌هاي شهرسازي-شهرداري تهران   (1381-1379)
•    عضو شوراي سياست گذاري مركز مطالعات شهري وزارت كشور (1383-1381)
•    مسئول اجرايي تحقق مواد 136و166 قانون برنامه سوم- وزارت كشور (1383-1381)
•    عضوكميته فني ساماندهي گلزار شهدا-بنياد شهيد انقلاب اسلامي(1383-1381)
•    عضو شوراي سياست گذاري ملي و هماهنگي دستگاه¬هاي اجرايي در خصوص كنوانسيون مالكيت معنوي (1388-1385)
•    عضو هیئت علمی راهبردی دانشنامه تاریخ ایرانشهر به نمایندگی از سازمان میراث فرهنگی (1388-1385)

 

سوابق مطالعاتي وآموزشي:

•    تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب از سال 1377
•    عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي (استاديار ) از سال 1381
•    راهبري پايان نامه هاي مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (معماري شهرسازي و مرمت)
•    عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزد اسلامی واحد تهران غرب
•    سردبیر ماهنامه تخصصی مدیریت شهری (سازمان شهرداری های وزارت کشور 1382)
•    مدیر مسئول و سردبیر فصل نامه تخصصی میراث ملی (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1388-1387)
•    عضو هیئت تحریریه و مدیر مسئول فصل نامه تخصصی معمار شهر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب)

 

طرح هاي مطالعاتي وتألیفات :

طرح های مطالعاتی
•    نقدي بر كاستي هاي طرح تفصيلي شهر تهران (شهرداری تهران )
•    سيستم هاي Gis شهري براي مديريت اطلاعات در شهرداري تهران (شهردار تهران )
•    چارچوب نظام راهبردي مديريت شهري در ايران (وزارت کشور، سازمان شهرداری¬های کشور )
•    تدقیق و ساز و کار اجرایی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها (وزارت کشور ، سازمان شهرداری¬های کشور )
•    تدوین ساختار مدیریتی بافت های تاریخی در شهرداری های کشور (وزارت کشور ، سازمان شهرداری¬های کشور )
•    مديريت و هماهنگي طرح تهيه لايحه تشكيل نهاد دائمي برنامه ريزي و طراحي شهر تهران (وزارت مسکن)
•    مديريت و هماهنگي طرح مطالعات فرادست طرح جامع تهران (وزارت مسکن)
•    مديريت و هماهنگي پروژه هاي طراحي شهري بم (وزارت مسکن)
•    مدیریت طرح های کالبدی منطقه ای (وزارت مسکن)
•    مدیریت پروژه تلفیق شرح خدمات طرح های آمایش و کالبدی در سطح منطقه (وزارت مسکن)
•    مدیریت تدوین آیین نامه های ثبت ارزش های طبیعی – غیر ملموس و منقول (میراث فرهنگی)
•    مدیریت پروژه بازنگری فرآیند ثبت و حریم گذاری آثار با ارزش تاریخی –فرهنگی (میراث فرهنگی )
•    مدیر طرح تدوین سند جامع مدیریت و حفاظت بافت تاریخی شهر تهران
•    دبیر کل همايش شناخت و معرفي مزيت ها و ظرفيت هاي احياء و بهره برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي (اردیبهشت ماه 1388)
•    مدیریت طرح های ثبت جهانی آثار به شرح زیر:
-    مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی
-    مجموعه کلیساهای ارامنه در ایرا ن
-    سازه های آبی شوشتر
-    مجموعه بازار تبریز
-    آیین نوروز به عنوان میراث نا ملموس

 

تالیفات:
•    احیائ محیط¬های کالبدی- فرهنگی و مدیریت شهری ( ضمیمه شماره 54 ماهنامه تخصصی شهرداری¬ها، آبان ماه 82)
•    میراث فرهنگی چیست (شماره 1 فصل نامه میراث ملی،پاییز 87)
•    اقدامات طراحی شهری در بم پس از زلزله (شماره 49 فصل نامه آبادی)
•    فرایند طرح جامع در بوته نقد (شماره دوم ماهنامه تخصصی منظر ، آذر 88)
•    مدیریت بافت¬های تاریخی در ایران، ضرورت¬ها و چالش¬ها (کتاب در دست تالیف)

 

سوابق حرفه اي:

•    همكاري با مهندسين مشاور معمار و شهرساز (1368-1372)
•    سهامدار و رئيس هيئت مديره مهندسين مشاور چاروك (1376-1372)
•    مدیر عامل مهندسین مشاور فضای موزون مهر (1390- 1388)
•    کارشناس رسمی قوه قضاییه (....- 1384)
•    عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران و دارای پروانه اشتغال پایه یک
  -    طراحي و نظارت بر اجراي ساختمان مركزي فرهنگسراي خاوران
  -    طراحي و نظارت بر اجراي مجموعه ورزشي خاوران
  -    طراحي و نظارت بر اجراي مجموعه ورزشي ياد آوران
  -    طراحي واجراي معماري داخلي فرهنگسراي سرو
  -    طراحي واجراي خانه فرهنگ مدرسه كوثر
  -    طراحي واجراي خانه فرهنگ محله امامزاده حسن
  -    طراحي فروشگاه¬هاي رفاه (قم وشيراز)
  -    طراحي ساختمان ستاد نواحي ناجا
  -    طراحي مجموعه مسكوني چيت ري
  -    طراحي و نظارت بر اجراي گلزار شهداي نهاوند
  -    مدیریت پروژه طراحی شهری خیابان امام خمینی تهران (همکاری با مهندسین مشاور طراحان راهوند شهر)
  -    مدیریت پروژه تدوین سند پایه مدیریت بافت تاریخی تهران و عامل چهارم مدیریت بافت تاریخی تهران( همکاری با منهدسین مشاور طراحان راهوند شهر)
  -    مدیریت بخش طراحی و مطالعات کالبدی پروژه مدیریت جامع قطاع دو بافت پیرامون حرم مطهر رضوی ( همکاری با شرکت مهان)
  -    مدیریت پروژه ساماندهی نمای شهری در مناطق (10-11-6) شهرداری تهران
  -    مدیریت پروژه طرح توسعه اراضی بوستان ولایت