خانم هائیده نصیری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای سال 1354 از دانشگاه تهران

 

 

 

مدارک تخصصی:
•    دوره " اصول فن سنجش از دور و کاربرد اطلاعات ماهواره ای"
•    دوره آموزشی نرم افزار Auto Cad
•    دوره آموزشی نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی  ARC/ INFO
•    دوره آموزشی نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی  CARIS
•    دوره آموزشی نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی  ARC/ GIS

 

 

 

سوابق حرفه ای:
1.    مسئول نظارت فنی طرح "ساماندهی و پایش فعالیت¬های موجود در اراضی واقع در حرایم شهرهای غرب استان مازندران با تأکید بر حفظ منابع طبیعی"
2.    مسئول نظارت فنی طرح "بررسی تغییرات کاربری¬ها و انطباق آن با طرح جامع در پهنه های حریم و محدوده شهر تهران"
3.    مسئول نظارت فنی طرح "مطالعات امکان سنجی اسکان جمعیت تعاونی‌های ۳۳ گانه در قطعه زمین طاهر آباد بومهن و تلفیق و اولویت‌بندی هر 5 قطعه زمین پیشنهادی"
4.    مدیر فنی نظارت طرح " نظارت (مطالعه، اظهارنظر و راهنمائی) مطالعات آمایش استان فارس"
5.    مسئول نظارت فنی طرح "آمایش خوزستان"
6.    مدیریت نقشه ها و پایگاه اطلاعات جغرافیایی طرح نیازسنجی و مکان یابی شهرها و شهرک‌های جدید
7.    مدیراجرایی طرح پایگاه اطلاعات جغرافیایی طرح های توسعه و عمران
8.    مدیریت نقشه ها و پایگاه اطلاعات جغرافیایی طرح کالبدی مناطق زاگرس و ساحلی جنوب
9.    مدیر بخشGIS مرکز مطالعات
10.    مدیراجرایی و فنی مطالعات طرح های کالبدی مناطق شمال غربی و جنوب غربی، ساحلی شمال و البرزجنوبی، و از مدیران تلفیق این طرح ها
11.    مدیر طرح بازنگری مکانیابی مراکز دانشگاهی (کارشناس ارشد)،
12.    کارشناس ارشد طرح توزیع جغرافیایی واحدهای مسکونی اجتماعی
13.    مشاور درطرح های جامع و تفصیلی رشت، اصفهان و بندرانزلی در دهه 1350
14.    مدیر طرح جامع سمنان، طرح های جامع و تفصیلی سمنان، لاهیجان و لنگرود در دهه 1350

 

 

 

سوابق مدیریتی و تدریس:
1-    مدیر بخش شهرسازی مهندسین مشاور طرح و پژوهش
2-    مدیر دفتر طرح های کالبدی مرکز مطالعات
3-    مدیر بخشGIS و آتلیه مرکز مطالعات
4-    مدیر بخش نظارت فنی طرح های مرکز مطالعات
مدرس دوره های آموزشی، طرح های کالبدی ملی- منطقه ای در وزارت راه و شهرسازی