مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی

مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی

مجموعه کتاب‌های مباحث و روش‌های شهرسازی در ۶ جلد زیر در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران به چاپ رسیده است. هرکدام از جلدهای این مجموعه نویسندگان متفاوتی دارد.

۱-کنترل سیل (محمدطاهر طاهری بهبهانی، مصطفی بزرگ‌زاده، عزت‌الله رمضانی، مسعود معتمدی)

۲- جغرافیا (محمدتقی رهنمائی)

۳- اقتصاد (مینو رفیعی)

۴- مسکن (فیروز توفیق)

۵- جمعیت (حبیب‌الله زنجانی)

۶- محیط‌زیست (کامبیز بهرام سلطانی)