EVENTS POST

Develop a Strategic Plan for Islamabad

CLIENT

CLIENT

CLIENT

CLIENT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

طرح تدوین سند راهبردی محدوده اسلام آباد

کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران

مکان: منطقه ۲ تهران، محدوده اسلام آباد

سال: ۱۳۹۹-۱۴۰۰

وضعیت: در دست انجام

محدوده اسلام آباد تهران در گستره ای ۱۳۰ هکتاری به موازات بزرگراه شهید چمران به عنوان یکی از عرصه­های اکولوژیک شهر تهران و با مجموعه­ای از مناقشات حقوقی، زیست محیطی و اجرایی و طراحانه در سال ۱۳۹۸ از سوی سازمان نوسازی شهر تهران به عنوان یک پروژه طراحی شهری میان مقیاس مطرح شد.

ایده مطرح شده «حیاط تهران» طراحی این محدوده را از طریق پیوند با سایر عرصه‌های شبکه اکولوژیک شهر و پذیرش نقش‌هایی متنوع در عین حفظ نقش قلمرو عمومی به عنوان یک عرصه عمومی برای شهر تهران مد نظر قرار داده است. «حیاط تهران» می‌تواند متضمن حیات اکولوژیک شهر تهران، و به عنوان یک حیاط، پیوند دهنده بسیاری از فضاهای عمومی، نیمه عمومی و موزاییکی فرهنگی از اقوام و همسایگان و ساکنان باشد.

حیاط تهران در چشم انداز پیش روی خود، ضمن احترام به حق سرپناه ساکنین با حفظ و ارتقاء  الگوهای متناسب سکونتی موجود در خود، به عنوان یک قلمرو عمومی شهری خوشنام و پرآوازه در تعامل فضایی و عملکردی با شهر قرار می گیرد. محورهای پیاده آن برای تفرج و ورزش مورد توجه خواهد بود و ویژگی‌های اقلیمی آن به محیط زیست شهری تهران کمک می‌کند، با فعالیت‌های فرا منطقه‌ای و معطوف به گردشگری شهری، ضامن ایجاد اشتغال پایدار بخصوص برای ساکنان و اقتصادی کردن نگهداری باغات و عرصه‌های تحت مالکیت خصوصی است.

previous arrowprevious arrow
Untitled-3
A0-5000
IMG_20200903_122921-min
IMG_20200903_122306 - Copy-min
3-min
2-min
Untitled-1-min
next arrownext arrow
Atisaz-min
1-min
Sazmanfazaie-mojood-min